EPOS YAYINLARI
2012

İndirmek için tıklayınız
AKP VE EMEKÇİLER 2002-2012 (Kitabın bazı bölümleri)

Yaklaşık 10 yıldır süren AKP iktidarları ve AKP'nin arkasındaki güç olan sermayedar sınıf ve emperyalistler, kapitalizmin emekçi sınıf ve tabakalar üzerindeki çürütücü etkisini daha da artırdı. AKP, insanları kullaştırma doğrultusunda çok akıllı ve sistemli bir politika izledi. Sermayenin ve emperyalizmin köleleştirici politikalarıyla, İslamiyeti sömürücüler lehine yorumlayanların kula kulluk yapma anlayışı bütünleştirildi.

İnsanları kullaştırmada, işsizlik,yoksulluk, güvencesizlik ve çaresizlik ortamında sadaka sistemi etkili bir biçimde kullanıldı. İşsizlere iş, yandaşa işyerinde terfi ve hatta çalışmadan ücret, yağmadan pay sağlandı ve bir kullar hiyerarşisi yaratıldı.

Bu kitap, bir taraftan bu on yıllık dönemde AKP'nin, sermayedar sınıfın ve emperyalistlerin uygulattığı politikaları, diğer taraftan işçisi ve kamu çalışanıyla işçi sınıfımızın bu gelişmeler karşısındaki tepkilerini incelemektedir. Ancak kitabın amacı AKP'yi karalamak değil, son on yıllık dönemde nelerin olduğunu ana hatlarıyla kayda geçirmek, bunların nasıl olduğunu ve niçin olduğunu anlamaya çalışmaktır.

Burada kitabın künye, "içindekiler", "sunuş", "sonuç" ve "kaynakça" bölümleri sunulmaktadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011