Başlık Açıklama
THE BRITISH LABOUR AND THE ORIENT, Halil Halid, Bernes, 1919, 40 s.
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNE NEDEN KARŞIYIZ? Türk-İş Üyesi Sosyal Demokrat Sendikalar, 1976
TÜRK-İŞ'İN SİYASİ PARTİLERE SUNDUĞU MUHTIRA VE KANUN TEKLİFLERİ, 1977
SENDİKA AKADEMİSİ RAPORLARI 2021-2023, Tekgıda-İş, 2023
TÜRK-İŞ ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR SİYASİ PARTİ KURULMASINA İLİŞKİN, Tekgıda-İş, 1979 Türk-İş öncülüğünde bir siyasi parti kurulmasına ilişkin Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Denizcier'in Türk-İş'in 11. Genel Kurulu'na sunduğu önerge.
AMERİKA SEYAHATİ İLE İLGİLİ RAPOR, Sadık Şide, 1978 Sadık Şide’nin Türk-İş Genel Sekreteri olarak 16 Eylül - 16 Ekim 1978 tarihlerini kapsayan Amerika gezisi hakkında 23 Ekim 1978 tarihli raporu. 22 sayfalık raporda Şide’nin gezi süresince temasları ve gözlemleri gün gün yer alıyor. Raporun ekinde ayrıca “30 günde 30 tespit” başlıklı bir bölüm bulunuyor.
İŞYERLERİNDE VUKU BULAN KANUN DIŞI OLAYLAR HAKKINDA RAPOR, TİSK, 1968 1968 yılında fabrika işgalleri ve diğer işçi eylemlerinin yaygınlaşması üzerine TİSK’in konuyu incelemek ve alınması gereken önlemleri belirlemek üzere oluşturduğu dokuz kişilik komisyonun raporu.
ODTÜ DEVRİMCİLER GÜÇBİRLİĞİ, Erhan Erdoğmuş, 1969
ODTÜ SOSYALİST FİKİR KULÜBÜ TANITMA BROŞÜRÜ, 1966
ASKERİ İŞYERLERİNDE SENDİKAL HAREKETİN BOYUTLARI, Aster-İş, Özel Sayı 10.2.1079 DİSK'e bağlı Askeri Tersane ve Askeri İşyerleri İşçileri Sendikası (Aster-İş) tarafından 10.2.1979 tarihli ASTER AJANS Özel Sayısında yayımlanan rapor.
THE INTERNATIONAL ISLAMIC CONFEDERATION OF LABOUR 1981 yılında kurulan Uluslararası İslam Emek Konfederasyonu'nun kuruluş sürecini anlatan ve "Mondiale" Press tarafından Kahire'de basılan broşür.
ISLAM AND TRADE UNIONS, Gamal El-Banna The International Islamic Confederation of Labour tarafından 1990(?) yılında yayımlanan broşür.
10 - TC 1923 - 1933
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE: NASILDI? NASIL OLDU? Vedat Nedim, Burhan Asaf (1933) İki eski komünist Kadrocu'nun 1933 yılında Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatışı.
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ 1958-1960 DEVRESİ FAALİYET RAPORU
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ 1954-1956 DEVRESİ FAALİYET RAPORU
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ 1953-1954 DEVRESİ 14 AYLIK FAALİYET RAPORU
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ 1952-1953 DEVRESİ 9 AYLIK FAALİYET RAPORU
TÜRKİYE DEMİRYOLLARI İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU ESKİŞEHİR 1957-1959 DEVRESİNE AİT ÇALIŞMA RAPORU
ÇALIŞMA BAKANLIĞI İLK YILI VE İLK HEDEFLERİ, 1946
TÜRK-İŞ İCRA HEYETİNİN MÜMESSİLLER HEYETİNE SUNULAN RAPORUDUR (20 Mayıs 1959)
MİLLETLERARASI ÇALIŞMA KONFERANSI'NIN 27 NCİ PARİS BİRLEŞİMİ HAKKINDA RAPOR, T.C.Çalışma Bakanlığı, 1945 Paris'te 15.10.1945 - 5.11.1945 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Hükümet Delegesi İ.Hakkı Yeniay ile Teknik Müşavirler Nüzhet Tekül ve Prof.Bülent Nuri Esen'in hazırladığı rapordur.
TÜRKİYE'DE 54 YIL ÖNCEKİ İŞÇİ HAREKETLERİ, H.Avni Şanda, 1962
TÜRKİYE'DE İLK SENDİKA SARIKIŞLA'DA 1932, İbrahim Topçuoğlu, 1975
SİYASİ PARTİLERDEN HESAP SOR! (Mart 1994), Türk-İş 27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde Türk-İş'in yayımladığı broşür.
TÜRK-İŞ HABER BÜLTENLERİ, 1953 TÜRK-İŞ’in 1953 yılında yayınladığı haber bültenlerinin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Aralık sayıları (2 sayılı Haziran bülteninin 5. sayfası eksiktir)
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERLERİ İÇ YÖNETMELİĞİ, 1947
3008 SAYILI İŞ KANUNUNA İLİŞKİN UMUMİ TALİMATNAME, İktisat Vekaleti, 1937 T.C. İktisat Vekaleti İş Dairesi'nin 1937 yılında çıkarttığı 3008 sayılı İş Kanunu'nun uygulanmasını sağlama ve izleme görev ve yetkilerine ilişkin Umumi Talimatname.
1963 YILINDA TÜRKİYE'DEKİ SENDİKALARIN LİSTESİ 1963 yılında Türkiye'deki sendikaların listesi.
TÜRK-İŞ SENDİKACILIK KOLEJİ, 3., 4. ve 5. Yıllık (İkinci bölüm) 1966 yılında kurulan Türk-İş Sendikacılık Koleji 1966-1971 arasında beş adet yıllık yayımladı. Eğitimlere katılan sendikacıların isim, görev ve fotoğraflarından oluşan albüm niteliğindeki yıllıklarda, eğitim programı içinde okutulan derslere ve hocalara ilişkin bilgi de yer aldı. Yıllıklar iki bölüm halinde yüklendi.
TÜRK-İŞ SENDİKACILIK KOLEJİ, Belgeler, 1. ve 2. Yıllık (Birinci bölüm) 1966 yılında kurulan Türk-İş Sendikacılık Koleji 1966-1971 arasında beş adet yıllık yayımladı. Eğitimlere katılan sendikacıların isim, görev ve fotoğraflarından oluşan albüm niteliğindeki yıllıklarda, eğitim programı içinde okutulan derslere ve hocalara ilişkin bilgi de yer aldı. Yıllıklar iki bölüm halinde yüklendi.
İSTANBUL TEKSTİL VE ÖRME SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 1958-1959 Devresi Faaliyet Raporu, 1959
ÇALIŞMA Dergisi kapakları, Çalışma Bakanlığı, 1945-1949 Çalışma Bakanlığı'nca Eylül 1945 - Mart 1949 tarihleri arasında 26 sayısı yayımlanan "Çalışma" dergisinin içindekiler bilgisine de yer verilen kapakları.
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA RAPORU, 1948
MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, 1953
ESKİŞEHİR HAVA SANAYİİ İŞÇİLERİNİN DERT VE DİLEKLERİ, 1962
İSTANBUL LİMAN TAHMİL VE TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI 1953-1954 DEVRESİ ÇALIŞMA RAPORU, 1954
EMEK PLATFORMU PROGRAMI, Mart 2001 Emek Platformu'nun 2001 krizi sonrasında gündeme getirdiği alternatif program.
TÜRKİYEDE İŞÇİ SINIFI VE SOSYALİST HAREKETİ, D.Şişmanof, (İkinci bölüm) Türkiye işçi sınıfı tarihi ve sosyalist hareket tarihi konusunda yazılmış ve 1965 yılında Sofya’da yayımlanmış (çeşitli hata ve önemli eksikliklerine karşın) ilk kapsamlı çalışma.
Kitap, iki bölüm olarak yüklenmiş olup, kitabın “içindekiler” bölümü ikinci bölümün sonunda yer almaktadır.
TÜRKİYEDE İŞÇİ SINIFI VE SOSYALİST HAREKETİ, D.Şişmanof, (Birinci bölüm) Türkiye işçi sınıfı tarihi ve sosyalist hareket tarihi konusunda yazılmış ve 1965 yılında Sofya’da yayımlanmış (çeşitli hata ve önemli eksikliklerine karşın) ilk kapsamlı çalışma.
Kitap, iki bölüm olarak yüklenmiş olup, kitabın “içindekiler” bölümü ikinci bölümün sonunda yer almaktadır.
ET BOYKOTU ALBÜMÜ, İzmir, 1962 Aralık 1962'de ete yapılan zammı protesto amacıyla İzmir'deki işçi sendikalarının örgütlediği 10 günlük et boykotu eylemine ilişkin belge, gazete kupürü ve fotoğrafların yer aldığı albüm.
BİZE GÖRE GÖRÜŞLER, İşçi Sendikaları Birliği, 1946 1946 yılında komünistlerin kurduğu İşçi Sendikaları Birliği'nin görüşlerinin yer aldığı broşür.
TÜRKİYE'DE İLK SERMAYE ŞİRKETLERİ (1860-1918), H.Avni Şanda, 1967 Türkiye'de 1860-1918 döneminde sermayenin yapısına ilişkin pek bilinmeyen temel bir kaynak.
SUPPORT THE PATRIOTIC AND JUST STRUGGLE OF TURKISH PEOPLE, China, 1960 4 Mayıs 1960 tarihinde Türk gençlerine destek vermek amacıyla Pekin'de yapılan miting kitabı.
ADANA ZİRAAT AMELESİ, Hilmi Uran, 1939 Türkiye'de tarım işçileriyle ilgili ilk ve belki de en önemli araştırma. İlk baskı 1925, ikinci baskı 1939.
TİS.PETROL-İŞ-KEIRandCAWDER.1964-1966 Keir and Cawder Arrow Drilling (U.K.) Company ile Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası arasında imzalanan 1964-1966 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi.
TİS.PETROL-İŞ-SELAHATTİNBEYAZIT.1964-1966 Selâhattin Beyazıt işyerleri ile Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası arasında imzalanan 1964-1966 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi.
TİS.PETROL-İŞ-TÜRKPETROL.1964-1966 Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. ile Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası arasında imzalanan 1964-1966 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi
TİS.HARB-İŞ-MSB.1963-1965 Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İş Kolları İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK HARB-İŞ) arasında imzalanan 1963-1965 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi.
TİS.TEKSİF-SÜMERBANK.1964-1966 Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında imzalanan 1964-1966 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi.
TİS.TEKEL.1964-1965 Tekel Genel Müdürlüğü ile Marmara ve Trakya Bölgesi Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Bölge Merkez Sendikası arasında imzalanan 1964-1965 yürürlüklü toplu iş sözleşmesi.
TÜRKİYE'DE İŞÇİ SINIFININ TARİHİ, Lütfü Erişçi, 1951 Türkiye işçi sınıfı tarihine ilişkin ilk kitap.
ÇALIŞMA DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ARACILIĞIYLA İŞYERLERİNDE KARARLARA KATILMA
TÜRKİYE'DE ÜCRETLER VE MADEN-İŞ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
TÜRKİYE MADEN-İŞ SENDİKASI 1980 GREVLERİ BASIN KONFERANSI
Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011