ETUC Steering Com.Meeting document
2002

İndirmek için tıklayınız
RELATIONS BETWEEN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION

The English version (translation by the ETUC) of the “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri” brochure published by Türk-İş in 2001.
It appeared as Annex 2 of the Item 6 (Trade Union Situation in Turkey, Relations Between the ETUC and Türk-İş) on the Agenda of the ETUC Steering Committee Meeting (Brussels, 13th February 2002).

Türk-İş tarafından 2001 yılında yayımlanan “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri” broşürünün çevirisini ETUC’un yaptığı İngilizce biçimidir.
Metin, ETUC Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Brüksel, 13 Şubat 2002) Gündeminin 6 numaralı maddesinde (Türkiye’de Sendikal Durum, ETUC ve Türk-İş Arasındaki İlişkiler) Ek 2 olarak yer almıştır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011