KUZGUN KİTAP
2015

İndirmek için tıklayınız
SOSYAL DEMOKRASİ'NİN ÖYKÜSÜ: MARKSİZM'DEN KAPİTALİZMİN PAYANDALIĞINA (Kitabın bazı bölümleri)

Sosyal demokrasi tartışması, Türkiye’de sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda geliştirilecek milli demokratik devrimin müttefiklerinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Türkiye’nin milli demokratik devrimi veya bağımsız ve demokratik bir Türkiye yaratma mücadelesi, emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının ve sosyal demokrat güçlerinin desteğiyle mi olacaktır; yoksa bunları karşısına alarak mı?

Türkiye’de gündemdeki saflaşma, “küresel saldırıya karşı küresel direniş” midir; yoksa anti-emperyalist milli cephe mi?

Türkiye’de sosyal demokrasi, Kemalizmin gelişmiş biçimi midir; yoksa Kemalizmin anti-emperyalist ve devrimci özünü tahrip etmek için geliştirilmiş bir anlayış mıdır, Kemalizmin tasfiyesinin sol görünümlü aracı mıdır?

Bu kitap, bu sorulara yanıt verilebilmesini sağlayacak bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Burada kitabın künyesi ile “İçindekiler” bölümü verilmektedir.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011