KUZGUN KİTAP
2015

İndirmek için tıklayınız
ÇALIŞANLARIN ORTAK SESİ DEMOKRASİ PLATFORMU TARİHİ (Kitabın bazı bölümleri)

Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu, Türkiye tarihinde ilk kez, yönetimlerinde çok farklı siyasal eğilimlerin etkili olduğu Türk-İş, DİSK, Hak-İş’i olduğu kadar, sol siyasal hareketlerin yönetiminde bulunduğu kamu çalışanları sendikalarını, TMMOB, TTB gibi bazı meslek örgütlerini ve bazı dernekleri sınıf kimliği temelinde bir araya getirdi.

Bu kitabın amacı, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi açısından önemli olan bu örgütlenmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, dünyada ve Türkiye’de o dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, kayda geçirmektir; olanları belirledikten sonra, bunların niçin olduğunu anlamaya çalışmaktır. Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu’nun temel belgeleri, bu amaçla, genellikle tam metin olarak kitapta yer almaktadır.

Burada, kitabın künyesi ile “İçindekiler” sayfası sunulmaktadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011