EPOS YAYINLARI
2014

İndirmek için tıklayınız
MEMUR-SEN'İN SİCİLİ (1995-2014) (Kitabın bazı bölümleri)

Bu kitap Memur-Sen’in önce 2002 yılına kadarki dönemde, bir alternatif sendikal anlayış geliştirme arayışı içinde olmadan mütedeyyin Refah Partilileri (ve sonrasında Fazilet Partilileri ve çeşitli tarikat/cemaat mensuplarını) sendikal çatı altında bir arada tutma çabasını, 2002 sonlarından itibaren AKP ile ilişkilerini ve 2008 Nisan’ından itibaren AKP ile özdeşleşme sürecini anlatmaya ve belgelemeye çalışmaktadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011