KAYNAK YAYINLARI
2014

İndirmek için tıklayınız
TÜRKİYE'DE SENDİKALAŞMA HAKKI VE SENDİKALARIN İŞLEYİŞİ (Kitabın bazı bölümleri)

Türkiye’de Sendikalaşma Hakkı ve Sendikaların İşleyişi, Kaynak Yayınları Emek Kitaplığı dizisinin dördüncü kitabı olarak çıktı.

Bu kitapçığın amacı, günümüzde Türkiye’de işçi sendikalarının kuruluş ve çalışmalarına ilişkin mevzuatı (öncelikle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu) ve ilgili uygulamaları özet biçimde sunmaktır.

Burada kitabın künyesi ile "içindekiler" bölümü verilmektedir.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011