ÖTEKİ YAYINEVİ
1995

İndirmek için tıklayınız
ŞERİATÇILAR, İŞÇİ HAKLARI VE HAK-İŞ (Kitabın tamamı)

Kitapta İslamcıların işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi karşıtı görüş ve düşünceleri, kendi yayınlarından yapılan alıntılarla değerlendirilmekte; İslamcı anlayışla yönetildiği ileri sürülen İran'daki uygulamalar özetlenmekte ve kuruluşunda İslamcı bir sendikal anlayışa dayandığını ileri süren HAK-İŞ'in İslamcı yanı anlatılmaktadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011