YAYIN B
2010

İndirmek için tıklayınız
TÜRK SENDİKAL HAREKETİ VE ÇAĞDAŞ MİSYONERLER - SİVİL ÖRÜMCEĞİN SENDİKAL BOYUTU (Kitabın tamamı)

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılması sürecinde ve sonrasında, Türkiye, emperyalist güçlerin kapsamlı ve güçlü bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Dünyada dengelerin yeniden oluştuğu koşullarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile temel nitelikleri ve Türk ulusunun bütünlüğü, emperyalist güçlerin saldırısının temel hedefi oldu. Saldırının araçları son derece kapsamlıdır. Bölücü terör örgütünün saldırıları, özelleştirmeler, yerel yönetimleri güçlendirmeye yönelik adımlar, özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesi ve özelleştirilmesi çabaları, Türkiye ekonomisinin giderek büyüyen cari açığının sıcak parayla finanse edilmesi, ekonomimize (sanayi kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası, v.b.) yabancı sermayenin hakim olması, yabancıların hızla yaygınlaşan toprak alımları, misyonerlerin yoğunlaşan faaliyetleri, Avrupa Birliği’nin projeleri, Soros’un faaliyetleri ve benzeri tüm girişimler, Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamaya yönelik kapsamlı saldırının unsurlarıdır.
Bu kitabın amacı, günümüzde işçi sınıfı için ekmek ve hak mücadelesi ile ulusumuzun vatanı savunma mücadelesinin ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu göstermektir; sendikalarımıza vatan savunmasının önemini, tüm vatanseverlere de en önemli potansiyel müttefiklerinin işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi olduğunu hatırlatmaktır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011