KAYNAK YAYINLARI
2006

İndirmek için tıklayınız
AVRUPA SENDİKACILIĞI: ENTERNASYONALİZM Mİ? ÇAĞDAŞ MİSYONERLİK Mİ? (Kitabın tamamı)

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi günümüzde çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların bir bölümü doğrudan işçi sınıfıyla, bir bölümü ise vatanımız ve halkımızla ilgilidir. İşçi sınıfının sorunlarının çözümü, vatanımızın ve halkımızın sorunlarının çözümünden geçmektedir. Vatanımızın ve halkımızın sorunlarının çözümü için ise işçi sınıfının bu mücadeleye etkili bir biçimde katılması gereklidir.

Bu sorunların aşılmasında hangi programlar benimsenecek, hangi ittifaklar esas alınacak, kimlerle nasıl işbirliği yapılacaktır? İşçisiyle, kamu çalışanıyla, işsiziyle, emeklisiyle bir bütün olarak işçi sınıfımız ve sendikalarımız, “küreselleştiği” ifade edilen dünyada, sorunlarının çözümünde işçi sınıfının uluslararası dayanışma ve işbirliğini mi temel alacaktır? Enternasyonalist anlayışla bu işbirliği ve dayanışmaya hazır bir uluslararası işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi var mıdır? Yoksa antiemperyalist, ulusalcı ve emekten yana bir ittifak mı gereklidir? Kitapta belirtileceği gibi, bu iki ittifakın aynı anda gerçekleşmesi olanaklı değildir. Bu kitabın amacı, bu temel soruya yanıt verilirken kullanılabilecek bazı bilgi, deneyim ve değerlendirmeleri aktarmaktır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011