EPOS YAYINLARI
2010

İndirmek için tıklayınız
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİ - OSMANLI'DAN 2010'A (Kitabın bazı bölümleri)

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Türkiye işçi sınıfının ülkemizin toplumsal ve siyasal yaşamına önemli müdahalelerde bulunabilecek güce eriştiği bir dönemde, Osmanlı'dan günümüze toplumsal sınıfın öyküsünü özetleyerek anlatıyor. Türkiye İşçi Sınıfı Tarili bir övgü veya yergi kitabı olmadı. Amaç, "ne oldu? nasıl oldu? niçin oldu?" sorularına yanıt aramaktır. Ne yazık ki, yayımlanmış işçi sınıfı tarihlerinde bu sorulara verilen yanıtlar çok yetersizdir. Hem daha genele, hem daha da özele giren, birinci el kaynakları çok daha fazla kullanan birçok yeni araştırmanın yapılması, geleceğin inşasında büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye işçi sınıfının yapısının ve dinamiklerinin kavranmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Bu kitap, yalnızca sendikal (ve bazen siyasal) örgütlenmelerin ve eylemlerin değil, işçi sınıfının başka kimliklerle/aidiyetlerle hareket eden diğer kesimlerinin de; başarıların yanı sıra yenilgilerin; cesaretin yanı sıra korkaklıkların; doğru kararların yanı sıra yanlış kararların, aldanmaların, aldatılmaların; dayanışmanın yanı sıra ihanetlerin; kısa vadeli ufak hesaplar yüzünden uzun vadeli çıkarların feda edilmesinin tarihidir. Burada kitabın "İçindekiler", "Sunuş", "Sonuç", "Kaynakça" ve "Dizin" bölümleri verilmektedir.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011