EPOS YAYINLARI
2010

İndirmek için tıklayınız
YANLIŞ-DOĞRU CETVELİ - İŞÇİ SINIFI TARİHİ YAZIMINDA İNATÇI HATALAR (Kitabın bazı bölümleri)

Bu kitap, işçi sınıfı tarihi konusundaki hataların bir bölümünü hatırlatarak, bu işin daha fazla ciddiye alınmasını sağlamayı, daha ciddi ve bilimsel çalışmaların yapılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Burada kitabın "İçindekiler", "Sunuş", "Giriş", "Kaynakça" ve "Dizin" bölümleri sunulmaktadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011