ÖTEKİ YAYINEVİ
1995

İndirmek için tıklayınız
SENDİKACILIĞIN GÜNCEL SORUNLARI (Kitabın tamamı)

Sermayenin uluslararası düzeyde ve Türkiye'de uyguladığı politikaların, sosyal devlet anlayışına ve ücretlileri koruyucu mevzuata temelden karşı olduğu bir döneme girdik. Sermayenin işçi sınıfına yönelik politikasında bu köklü değişikliği, ekonomik bunalım, artan işsizlik ve Sovyet modelinin çöküşü gündeme getirdi. Günümüzün koşulları, 1960'lı ve 1970'li yıllardakinden temelden farklıdır. Sermayenin bu yeni politikası, işçi sınıfının çeşitli kesimlerini (işçi, memur, sözleşmeli personel statülerinde istihdam edilenler, kamu kesimi ve özel kesim; sendikalı ve sendikasız; farklı sektörler ve meslekler, v.b.) bütünleştirmekte, mücadeleci kılmakta ve politize etmektedir. 1960'lı ve 1970'li yıllarda formüle edilen toplumsal ve siyasal tahliller ve önerilen stratejiler, sermayenin bu yeni politikasında ve işçi sınıfının bir bütün olarak davranışlarında yaşanan değişim sürecine uygun olarak gözden geçirilmelidir. Yapı ve dinamiklerdeki değişimler, köklü strateji değişikliklerini gerektirecek kadar önemlidir. Sendikacılığın Güncel Sorunları kitabı, içinde yaşadığımız bu köklü değişim sürecinin nedenlerini ve dinamiğini kavramaya yönelik bir çabadır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011