TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
2023

İndirmek için tıklayınız
ULUSLARARASI SENDIKACILIK TARIHI (Kitabın tamamı)

Çağımızda uluslararası sendikacılık hareketinde karşılaşılan kişileri üç grupta sınıflandırmak olanaklıdır.

Birinci gruptakiler, uluslararası sendikal örgütlenmeyi kendi ülkesinin ve kendi işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışanlardır; çoğunluk bu nitelikteki kişilerden oluşur.

İkinci gruptakiler, ülkelerinin istihbarat örgütlerinin görevlileridir; bunların sayısı zannedildiğinden daha fazladır.

Üçüncü gruptakiler, işçi sınıfının uluslararası düzeydeki işbirliğine, güçbirliğine ve dayanışmasına gerçekten samımı olarak inanmış insanlardır; bunların bir bölümü de gerçekten enternasyonalist bir anlayışla hareket etmektedir. Ne yazık ki bunların sayısı son derece azdır.

Kitabın amacı, yaklaşık 160 yılı bulan bir geçmişi olan uluslararası sendikal yapıların gerçek niteliğinin kavranmasıdır.

Çağımızda "bütün ülkelerin işçilerinin birleşme" (kader ve mücadele birliği yapma, enternasyonalist olma) gibi bir niyet ve çabaları yoktur. Hiçbir somut yaptırım uygulama gücü olmayan uluslararası sendikalar da, kaderlerini kendi devletlerinin çıkarlarıyla büyük ölçüde özdeşleştirmiş işçi sınıfları ve sendikalarının günümüzde artık iyice etkisizleşmiş oyun alanıdır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011