KAYNAK YAYINLARI
2009

İndirmek için tıklayınız
EMPERYALİZM VE TÜRKİYE SENDİKACILIĞINA ETKİLERİ (Kitabın tamamı)

Türkiye giderek daha da derinleşen bir ekonomik bunalımı yaşıyor. Türkiye tarihinin en kapsamlı ve güçlü yoksullaşma ve mülksüzleşme dalgası gündemde. Başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm emekçi sınıf ve tabakaların sorunları artıyor. Ayrıca, Türkiye’de özellikle imalat sanayi ve tarım, emperyalist güçlerin müdahaleleriyle çökertiliyor. Fabrikalarımız, limanlarımız, madenlerimiz, topraklarımız, v.b. yabancıların eline geçiyor. Bu süreçte işçi sınıfımıza ve sendikalarımıza büyük görevler düşüyor. Ancak sendikalarımızın bu büyük ve önemli görevlerin yeterince farkında olduklarını ve ona uygun hareket ettiklerini söylemek olanaklı değildir. Sendikalarımızın bir bölümü, günlük dertlere ve sıkıntılara çözüm bulma çabası içinde boğulmuştur ve dertlerin kaynağını kavramakta büyük zorluk çekmektedir. Bir bölüm sendikamız ise özellikle Avrupa Birliği ile girdiği ilişkilerden etkilenerek, ülkemizin, halkımızın ve işçi sınıfımızın sorunlarının gerçek nedenlerini kavramaktan uzaktır. Sendikalarımızın bir bölümünün emperyalist güçlerle ilişkisi yeni değildir. Ancak bugünkü ilişkinin işçi sınıfımızın, halkımızın ve ülkemizin geleceği açısından önemi ve etkisi, geçmiştekilerle karşılaştırılamayacak kadar büyüktür.

Bu kitabın amacı, sendikalarımızı, emperyalizmin hedef ve oyunları konusunda uyarmak, sendikalarımıza sorumluluklarını, geçmiş deneyimlerden hareketle, hatırlatmaktır.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011