ULUSAL DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
2012

İndirmek için tıklayınız
HÜKÜMET 2012'DE İŞÇİLERE NELER YAPACAK?

Ulusal Demokratik İşçi Hareketi (UDİH) yayınında Ulusal İstihdam Stratejisi'nde öngörülen düzenlemeler ele alınıyor.

Broşürde, kıdem tazminatı, iş güvencesi, taşeron işçiliği, işçi kiralama büroları, bölgesel asgari ücret, kısmı zamanlı çalışmanın yaygınlaştırılması, esneklik, mesleki eğitimin özel sektöre devri gibi konularda planlanan saldırının işçi sınıfını köleleştirmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011