TÜRK-İŞ
2000

İndirmek için tıklayınız
ATATÜRK'ÜN MİLLİLEŞTİRMELERİ VE DEVLETLEŞTİRMELERİ, GÜNÜMÜZÜN ÖZELLEŞTİRMELERİ

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin ölüm kalım mücadelesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kuruldu. Büyük fedakarlıklarla kurulan bu Devletin ayakta kalabilmesi, güçlü bir ekonomik yapıya dayanmasıyla mümkündü. Cumhuriyeti kuran nesiller, savaşlarda tamamiyle tahrip olmuş olan sanayii canlandırmak ve büyük atılımlar gerçekleştirmek görevini hemen başlattı. 1930'lu yıllarda ise devlet işletmelerine verilen önem daha da arttı. Devlet kuruluşları Türkiye'ye çok şey kattı. Özellikle işçi sayısının artmasında, işçilerin çağdaş haklardan yararlanmasında, işçiyi koruyucu mevzuatın uygulanmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları büyüktür. Bu kuruluşların yıllarca ihmal edilmesi ve yanlış bir biçimde yönetilmesi ise ülkemiz açısından büyük sıkıntılar yarattı. Bu kitapçıkta, Atatürk dönemindeki millileştirmeler ve devletleştirmeler ve Devletin ekonomiye müdahalesine ilişkin politikalar özetlendikten sonra, bu konularda günümüzdeki uygulamalar kısaca belirtilmektedir.

Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011