DEV UYANINCA (II)
| 02.03.2021

Bu yazının başlığı “Dev Uyanınca (II)”, çünkü “Dev Uyanınca” başlıklı bir yazıyı 33 yıl önce, 3 Nisan 1988 tarihinde İkibin’e Doğru’da yayımlamıştım.

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en görkemli eylemlerinden biri, 1989 yılı Nisan ayından itibaren haftalarca devam eden BAHAR EYLEMLERİ idi. O güne kadar hemen hemen hiçbir eyleme katılmamış, “eylem” sözcülüğünü komünistlik olarak algılayan 500-600 bin kamu kesimi işçisi, başta vizite eylemleri olmak üzere, çok çeşitli eylemler yaptı, çok büyük bir mücadele verdi ve yıllardır düşen gerçek ücretlerin artmasını sağladı. (Bu eylemlerin anlatıldığı ve 1989 yılında yayımlanan Günümüzde İşçi Sınıfı ve Sendikalar kitabımın tam metni için bkz. https://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1325107529b.pdf .)

Tamamı 
Diğer Güncel Yazılar
TÜRKİYE'DE SERMAYEDAR SINIFIN YAPISI: OSMANLI DÖNEMİ | 01.03.2021
ANADOLU'NUN ÜTOPİK KOMÜNİSTLERİ: BABAİLER | 28.02.2021
EVDE ÇALIŞMA, UZAKTAN ÇALIŞMA | 27.02.2021
ÇİN'DE TÜRK GENÇLİĞİNİ DESTEK MİTİNGİ (4 MAYIS 1960) | 25.02.2021
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EMPERYALİZME BAĞIMLILIĞI ARTIYOR | 24.02.2021
TARIM İŞÇİLERİNİN HAKLARI | 22.02.2021
1964 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN ÖRNEKLER | 20.02.2021

y.yildirimkoc@gmail.com

SON KİTAPLAR

KEMALİST DEVRİM'İN NİTELİĞİ (Kitabın bazı bölümleri)
2020- KAYNAK YAYINLARI
BİLİMSEL SOSYALİZM VE DEVRİMLER Teori ve Bilim ve Ütopya Yazıları (Kitabın bazı bölümleri)
2019- KUZGUN KİTAP
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİ Osmanlı'dan 2019'a (Kitabın bazı bölümleri)
2019- TEKGIDA-İŞ SENDİKASI


Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011