1960'LARDA TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ DURUMU
Aydınlık Gazetesi | 22.05.2018

1968‐1971 döneminde Türkiye’de sosyalist harekette büyük bir devrim beklentisi vardı. Devrim, sanki insanın elini uzatsa yakalayabileceği kadar yakındı. Gerçek bir bilimsel analize dayanmayan bu beklentiler, örgütlü işçi hareketinin yenilgisinin ardından büyük bir hayalkırıklığına ve siyasi savrulmaya neden oldu. İşçi sınıfının bir bölümünün daha önce hiç görülmemiş eylemleri büyük umut yarattı; ancak işçi sınıfının büyük bölümü bu dönemde de sessizliğini korudu. Emekçi sınıf ve tabakaların gündeminde köklü bir düzen değişikliği değil, mevcut düzen içinde durumlarının iyileştirilmesi vardı. Bu ikisi karıştırıldı.

TÜRKİYE BİR KÜÇÜK BURJUVALAR ÜLKESİYDİ

1965 nüfus sayımı sonuçlarına göre, Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışan 13,6 milyon kişinin 3,0 milyonu ücretli, 3,9 milyonu kendi hesabına çalışan, 6,4 milyonu ücretsiz aile çalışanı ve 133 bini de işverendi. Ücretlilerin oranı yüzde 22,4 iken, kendi hesabına çalışanlarla ücretsiz aile çalışanların toplamının oranı yüzde 76’yı aşıyordu. Türkiye hâlâ bir küçük burjuvalar ülkesiydi.

Tamamı 
Diğer güncel yazılar
1968'E NASIL GELİNDİ?Aydınlık Gazetesi | 21.05.2018
1968: OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEKAydınlık Gazetesi | 19.05.2018
İYİ BİR AVUKAT ARANIYORAydınlık Gazetesi | 15.05.2018
BİZİM ZAMANIMIZ MI GELİYOR?Aydınlık Gazetesi | 14.05.2018
KAPİTALİZME TESLİM OLMUŞ MUSUNUZ?Aydınlık Gazetesi | 12.05.2018
ILO'DA KİMİN BORUSU ÖTÜYOR?Aydınlık Gazetesi | 08.05.2018
ILO'YU NİÇİN KURDULAR?Aydınlık Gazetesi | 07.05.2018

y.yildirimkoc@gmail.com

SON KİTAPLAR

SOSYAL DEMOKRASİNİN ÖYKÜSÜ (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı) (Kitabın bazı bölümleri)
2017- VATAN PARTİSİ İŞÇİ-SENDİKA BÜROSU
CENNETİ YERYÜZÜNDE YARATMAK-Sınıfsız ve Sömürüsüz Bir Dünya Mücadelesi Tarihinden Sayfalar (Kitabın bazı bölümleri)
2017- VATAN PARTİSİ İŞÇİ-SENDİKA BÜROSU
KIDEM TAZMİNATI HAKKI Nasıl Alınır? Nasıl Yanar? (Kitabın bazı bölümleri)
2017- VATAN PARTİSİ İŞÇİ-SENDİKA BÜROSU


Yararlanacakların kaynak göstermesi rica olunur © 2011